Výškové práce

Provádíme výškové práce s pomocí horolezecké techniky a jsme proškolení a máme platné Osvědčení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou dle nařízení vlády č.362/2005 Sb.